Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Onze Visie op Mens & Ruimte

Bijdrage aan duurzame samenleving

De laatste jaren, waarin schaarste, milieu en rendement strijden om voorrang, is duidelijk geworden dat vastgoed en ruimtelijke ordening een grotere bijdrage kunnen en moeten gaan leveren aan een toekomstbestendige en duurzame samenleving. Met meer evenwicht tussen mens, milieu en economie. Ontwikkelingen rond zorg, wonen, werken en winkelen/verblijven vragen om nieuwe oplossingen en maatwerk op het gebied van vastgoed. Dit kan worden gerealiseerd voor vanuit een ander perspectief te starten.

Focus op maatschappelijke rendement

Niet primair het realiseren van financieel rendement staat voorop maar een toekomstbestendiger vastgoedgebruik vanuit maatschappelijke rendement. Vastgoedprojecten van publieke en private vastgoedpartijen die gebaseerd zijn op maatschappelijke doelstellingen zorgen voor aantrekkelijker leef-, woon-, werk, - verblijfsomgevingen. Ze brengen een gezonde financiële basis voor betrokken opdrachtgevers, die ook beter volhoudbaar en dus robuuster is. Het realiseren van dat optimale evenwicht tussen maatschappij en rendement is de niche waar Cooper Feldman zich als een vis in het water voelt..

Visie Cooper Feldman

Cooper Feldman brengt maatschappelijke doelstellingen, financieel rendement en risico bij elkaar voor publieke en private partijen. We brengen wensen en eisen van overheid, grond- of vastgoedeigenaar en toekomstige bewoners of gebruikers bij elkaar en zoeken daarin het optimum. Wij houden nadrukkelijk de eindgebruiker in beeld. Wij vinden dat er voor de eindgebruiker meer keuze moet zijn dan in de traditionele ontwikkelmarkt.

“Create your own space”

Cooper Feldman helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes, het behouden van het overzicht en het meten van voortgang en risico’s. “Create your own space”, zouden wij graag zeggen. Dit doen we vanuit het gemeenschappelijke doel: haalbare en renderende projecten realiseren die bijdragen aan een mooiere en betere leefomgeving.

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in Project- en Gebiedsontwikkeling
  • ​Ruime ervaring Publieke en Private sector
  • Ondernemende en Proactieve benadering
  • Klantgericht en Menselijke Maat

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners