Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Algemene voorwaarden

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is op al onze opdrachten de DNR 2011 (herziene versie juli 2013) van toepassing.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners