Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Projecten Gebiedsontwikkeling

Stedelijke Vernieuwing Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt sinds 2017 het integraal projectmanagement voor de vernieuwing van Overtoomse Veld in Nieuw-West naar aantrekkelijke en betaalbare woonwijk verzorgd. Het betreft een gebiedsontwikkeling met ca. 2.500 woningen in nieuwbouw en transformaties voor alle

Lees verder

Stadshagen+: flexibel maatwerk

Nog maar 10 jaar geleden verkeerden veel planontwikkelingen in verwarring door de uiterst onzekere woningmarkt in die periode. De 'ontwikkelhonger' bij de projectontwikkelaars was weg, de afname stokte, en de grondrente liep maar door. Het dilemma was niets doen (stop de plankosten en kans op

Lees verder

Ontwikkelovereenkomst transformatie 220 woningen

Maarsen Groep en de Gemeente Amsterdam hebben eind september 2019 een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van twee nieuwe woongebouwen langs de A10 in Amsterdam Nieuw-West. Het project – dat wordt ontwikkeld aan de rand van het Rembrandtpark, op de hoek van de Postjesweg en de

Lees verder

Frans Halsbuurt parkeervrij

Amsterdam heeft zijn eerste parkeervrije buurt binnen de ring. In drie maanden tijd zijn er zeshonderd parkeerplaatsen opgeheven. Het college heeft de ambitie om tussen de zevenduizend en tienduizend parkeerplekken op te heffen in de stad. Daarom werd met bijzondere belangstelling afgewacht of

Lees verder

Concertgebouwplein vernieuwd

Het concertgebouwplein en een deel van de Van Baerlestraat zijn geheel vernieuwd. Dit was hard nodig. Het plein moest verkeersveiliger gemaakt worden, het tramspoor moest volledig worden vernieuwd en er moet een diepriool worden vervangen.

Lees verder

Nieuw schoolplein in Buitenveldert

Na twee jaar strijd heeft de Merkelbachschool het mooiste plein van de stad (bron het Parool)

Lees verder

Gelderlandpleinlijn, Buurtbusvervoer op maat

Ouderen kunnen alsnog met de bus!

Met het wijzigen van de route van lijn 62 door het GVB ontstond een  hiaat in de openbaar vervoervoorziening in de wijk Buitenveldert.

Lees verder

Proef Huisvesting Arbeidskrachten

Het Proefproject richt zich op enerzijds het revitaliseren en saneren van vakantieparken door afbouw van illegale huisvesting en anderzijds op het accommoderen van alternatieve tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op verschillende locaties.

Lees verder

Start verkoop woningen Putten 2016

Eind 2015 hebben de gemeente Putten en Bemog Projektontwikkeling Almere B.V. de koop-/realisatieovereenkomst ondertekend voor de woningbouwontwikkeling van de laatste verkoopfase 3.4 ‘Beekbergengoed’ in Bijsteren.

Lees verder

Cooper Feldman feliciteert het Van Gogh museum en het stadsdeel Zuid

Na 13 jaar alle musea aan het plein eindelijk gereed!

De Kurokawavleugel is op 5 september 2015 feestelijk geopend. Het Van Gogh Museum verplaatst daarmee haar hoofdingang naar het Museumplein.

Lees verder

Training Projectmatig Werken + Implementatie Woningcorporatie

2 opdrachten:
- Opleidingstraject Projectmatig Werken 25 Projectleiders en Managementteam
- Implementatietraject Projectmatig Werken + Coaching medewerkers

Lees verder

Training Projectmatig Werken | Implementatie Gorinchem

Opleidingstraject Projectmatig Werken 85 projectleiders/medewerkers, managers en bestuurders + begeleiden professionalisering organisatie.

Lees verder

Verbetertraject Organisatie Bouwbureau Nijmegen

Organisatieadviestraject ter verbetering kwaliteit dienstverlening, dagelijkse werkprocessen organisatie en individueel functioneren van 15+ medewerkers bij onderhoud en ontwikkeling gemeentelijk vastgoed.
 

Lees verder

Interactieve ondersteuning toekomstvisie College B&W Putten

Interactieve ondersteuning van College B&W bij de vorming van haar toekomstvisie door verbinding te leggen tussen politieke en persoonlijke sturingsstijl enerzijds en de inhoudelijke en bestuurlijke thema's anderzijds.

Lees verder

Organisatie-advies|Training PM Werken|Interim Management Amersfoort

- Managementadvies ontwikkelingstraject afdeling Ruimtelijke ordening
- Training Projectmatig Werken sector Stedelijke Ontwikk.&Beheer (45mdw.)
- Interim Management afdeling
  Ruimtelijke Ordening (25fte.)

Lees verder

Nieuwe hoofdentree Van Gogh Museum

Het in 1973 geopende Van Gogh Museum huisvest de grootste collectie werken van Vincent van Gogh (1853-1890) ter wereld. De verzameling bevat ruim 200 schilderijen, 500 tekeningen en meer dan 700 brieven van de kunstenaar, in permanente bruikleen gegeven door de Vincent van Gogh Stichting.

Lees verder

Verbouwing Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum heeft de grootste renovatie uit haar bestaan achter de rug. Vele jaren van voorbereiding en discussie zijn hier aan voorafgegaan.

Lees verder

Verbetertraject Maatschappelijk Vastgoed Nijmegen

Inrichten verbetertraject voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed in nieuwe samenwerking met DHV als opdrachtnemer van het onderhoud (25+ medewerkers)

Lees verder

Woningmarkt Leeuwarden

Van april 2011 tot juni 2012 is Peter Prak door de gemeente Leeuwarden ingehuurd als kwartiermaker voor de Leeuwarder Woningmarkt. Onder meer is nieuw beleid gemaakt met maar 3 actiepunten.

Lees verder

Perspectief Huisvesting Arbeidsmigranten en Recreanten

Het vraagstuk arbeidsmigranten is actueel. De lusten en de lasten zijn in deze opgave zoals vaak niet gelijk verdeeld over de verschillende partijen, dat in toenemende mate tot knellende situaties leidt. Met interactieve workshops is het College van Putten gefaciliteerd in de verheldering van

Lees verder

Pagina's

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners