Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Profiel Cooper | Feldman

Project- en Gebiedsontwikkelaars voor publieke & private organisaties

Cooper | Feldman is een collectief van ondernemende managers en adviseurs op het gebied van Project- en Gebiedsontwikkeling.

Vergaande expertise 

Cooper | Feldman bestaat uit zelfstandige professionals met ruime ervaring in Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling. Hierdoor is ons netwerk zeer uitgebreid bij overheden, woningbouwcorporaties, waterschappen, ontwikkelaars, beleggers, adviesbureaus en andere ZZP'ers. Wij zijn vaak bruggenbouwers tussen publiek en privaat.

Flexibele organisatie

Doordat we een collectief zijn van zelfstandige ondernemers, is onze organisatie vrij plat met lage overheadkosten. Zo kunnen we vaak snel schakelen tegen gunstige tarieven. Bovendien biedt onze organisatievorm u vele voordelen:

  • Meerdere disciplines in huis
  • Zeer brede en ervaren expertise 
  • Bekende naam in de markt
  • Stabiele organisatie 
  • Groot netwerk
  • Ondernemende en Proactieve benadering

Onze visie: nieuwe aanpak in co-makership 

Overheden en private partijen beseffen meer en meer dat de oude economie en de oude werkwijzen vaak geen adequate oplossingen meer bieden voor de ruimtelijke ordeningsvraagstukken waar we nu voor staan. Cooper | Feldman's visie is dat nieuwe oplossingen gevonden worden, daar waar mensen voorbij hun eigen (vak)grenzen kijken.

Mensgerichtheid 

De oplossing ligt in betere communicatie, het verbinden van mensen en het verweven van vakgebieden en culturen. Wij zoeken daarom de overgangsgebieden in het speelveld van de Ruimtelijke Ontwikkeling. In de processen waar wij managen, sturen, en adviseren hebben wij dan ook veel aandacht voor de mens, naast aandacht voor een haalbaar concept, een hoogwaardig ontwerp en een inzichtelijk te doorlopen proces.

Veel ervaring in de publieke sector

We werken veel in opdracht van organisaties in de publieke sector zoals gemeentes, woningbouwcorporaties, waterschappen en overige overheids- en semi overheidsinstanties. We kennen alle gangbare kanalen en de cultuur in deze publieke sector.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners