Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Proefproject Huisvesting Arbeidskrachten Putten

Het Proefproject richt zich op enerzijds het revitaliseren en saneren van vakantieparken door afbouw van illegale huisvesting en anderzijds op het accommoderen van alternatieve tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op verschillende locaties.

Deze aanpak draagt het kenmerk van een experiment, wordt beproefd op een aantal campings en locaties in Putten en heeft een (door)looptijd van 2 jaar. De geselecteerde pilots worden zoveel mogelijk in participatie met belanghebbenden partijen en kennisorganisaties beproefd. De oogst van de casuïstiek in dit proefproject wordt nadien geëvalueerd en ingezet voor integraal beleid en aanpak op dit onderwerp vanuit Putten en de regio. Het proefproject wordt in samenwerking met en met financiële ondersteuning vanuit de Regio Noord-Veluwe en de Provincie uitgevoerd. Zie voorafgaande opdracht Perspectief Huisvesting Arbeidsmigranten en Recreanten.

Rol

Kwartiermaker Proefproject in opdracht van college B&W in samenwerking met Regio Noord-Veluwe.

Project & Partner

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar een beproefde aanpak in co-makership bij de vernieuwing van een woonbuurt of de projectontwikkeling van uw vastgoed?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners