Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Expertise Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling onze expertise

Bent u op zoek naar een partij die maatschappelijke betrokkenheid combineert met een realistische aanpak van gebiedsontwikkeling? Een partij die dat organiseert in zakelijke co-creatie met bestuurders, ambtenaren, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners en omwonenden? Dan is Cooper | Feldman uw partner om uw gebiedsontwikkeling in nauwe samenwerking met betrokken partijen te verzorgen. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met Gebiedsontwikkeling.

Vraagstukken binnen gebiedsontwikkeling

Veel gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars zijn bezig met de vernieuwing van woon- en werkgebieden. Het gaat dan vaak om integrale opgaven met meerdere partijen en belangen in een politieke en maatschappelijke context en de vraag hoe u daar zo goed mogelijk op in kan spelen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen spelen:

  • Uw gemeente heeft het plan om een bestaande woonwijk te vernieuwen en de leefbaarheid en te verbeteren? maar hoe kunnen we bewoners en ondernemers daarin betrekken, en is dit economisch gezien wel haalbaar?
  • U heeft vastgoed dat leegstaat of minder rendeert en overweegt of een transfromatie wel een juiste stap is? maar hoe betrekken we de gemeente daarbij en kunnen we waarde toevoegen voor de buurt?
  • Binnen uw regio zijn gebieden die niet tot hun recht komen. Er is bijvoorbeeld leegstand of teveel criminaliteit in specifieke gebieden.
  • Een winkelcentrum dat al enige tijd bestaat draait niet lekker, winkels staan leeg en het grote publiek blijft uit.

Onze aanpak bij gebiedsontwikkeling 

Vaak worden wij in een vroeg stadium ingeschakeld bij gebiedsontwikkeling vraagstukken. Onze professionals beschikken over zeer uiteenlopende expertises die in dergelijke projecten zeer nuttig zijn. We denken mee, we coördineren, kunnen het hele projectmanagement op ons nemen en we doen haalbaarheidstudies om te komen tot het beste resultaat.

Gebiedsontwikkeling door Cooper | Feldman

Doordat wij werken vanuit een platte organisatie bieden wij veel expertise. Wij werken met een club van meerdere professionals die naast hun managementrol gefocust zijn op de mens en de communicatie. Met onze aanpak bouwen we bruggen en creëren we draagvlak. 

Ook constructief aan de slag met gebiedsontwikkeling?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij komen bij u langs en in een krachtige gebiedsmarketing brainstormsessie geven wij direct advies over de mogelijkheden en de scope van een dergelijk project. Voor meer informatie Harm Hermant of Peter Prak.

Voorbeelden van onze projecten in gebiedsontwikkeling:

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar een beproefde aanpak in co-makership bij de vernieuwing van een woonbuurt of de projectontwikkeling van uw vastgoed?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners