Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Stadshagen+: flexibel maatwerk

Nog maar 10 jaar geleden verkeerden veel planontwikkelingen in verwarring door de uiterst onzekere woningmarkt in die periode. De 'ontwikkelhonger' bij de projectontwikkelaars was weg, de afname stokte, en de grondrente liep maar door. Het dilemma was niets doen (stop de plankosten en kans op afzet) versus een vraaggestuurd flexibel plan maken (meer plankosten en meer kans op afzet). In Zwolle is indertijd voor de laatste koers gekozen.

Te vaak worden gemeenten en ontwikkelaars geconfronteerd met grote en gedetailleerd uitgewerkte plannen, die bij start woningontwikkeling van de verschillende woonvlekken voor een groot deel al achterhaald blijken. Ook momenteel geldt dit risico nu de markt zo ‘goed’ is. Ook dat zal tijdelijk zijn, en dan moet de exploitatie weer teruggeschroeft worden. Maar kan dat ook, of heeft men zich rijk gerekend en zich dus voor toekomstige problemen gesteld. De visie en smaak van de stedenbouwer nu hebben dan samen met de claims van civiel-techniek en de Vinex-matrix van de planeconoom het plan onwrikbaar vastgezet.
In Stadshagen is een nieuwe manier van werken ontwikkeld waardoor sneller en beter gereageerd kan worden op de dynamische markt. Tijdverlies en herontwikkelingen worden hiermee voorkomen. Ingrediënten zijn een faciliterende hoofdstructuur, conceptuele woonmilieus en ontwerp-essenties. Wezenlijk is een apparaat wat snel kan schakelen en management met marktgevoel en overzicht.

Project & Partner

Expertise: Gebiedsontwikkeling
Werkveld(en): Projectmanagement
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle (2008-2012)
Partner: Peter Prak

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners