Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Bestuurslid Ondernemersvereniging Westpoort Amsterdam

Cooper | Feldman is als Bestuurssecretaris en Directeur Westpoort Amsterdam Parkmanagement actief betrokken bij het behartigen van het ondernemersbelang de positionering van Westpoort als economische motor van Amsterdam in samenwerking met Gemeente, Havenbedrijf, Stadsdelen, KvK en ORAM.
Voor meer informatie: Harm Hermant | hermant@cooperfeldman.nl | 06 1266 2511


Ondernemersvereniging Westpoort is een actieve vereniging van en voor ondernemers in Westpoort. Directeuren en eigenaren zijn op persoonlijke titel lid zijn van de vereniging. OvW bevordert de onderlinge samenwerking van haar leden en behartigt de belangen van ondernemers door succesvolle zakelijke en gemeentelijke promotie van dit grootste werkgebied van Nederland.

domein: privaat
werkveld(en): management, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: Ondernemersvereniging Westpoort Amsterdam
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners