Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Wij vinden uw klant wél

De rentelasten van de grondportefeuilles vragen een hele nieuwe markt-aanpak nu de oude manier van ontwikkelen niet meer werkt. Met een aantal gerenormeerde partijen hebben we een nieuw product ontwikkeld welke we ook bij u vrijblijvend kunnen uitproberen.

De financieel zeer succesvolle ontwikkelperiode van voor 2008 leidt nu tot enorme problemen. Zowel marktpartijen als gemeenten zuchten onder de rentelasten van het grondbezit nu de oude aanbodmarkt niet meer werkt. Tot onze verbazing leidt dat echter niet tot veel nieuwe innovatie ontwikkelmethoden. Bij veel grondbezitters lijkt er eerder verlamming op te treden en blijven de reddingsacties vooral beperkt tot afboeken. Miljoenen aan rentelasten blijven de diverse begrotingen in het land drukken. Er is echter nog zeker wel sprake van een markt, maar deze is kleiner, individueler en bewerkelijker.
Cooper Feldman heeft daarom samenwerking gezocht met een aantal partijen die elk tot de top in hun markt behoren en gezamenlijk over een enorme ervaring en data beschikken. Gezamenlijk kunnen we op verzoek de stap van confectie- naar maatwerkontwikkelen maken. Wij vinden uw klant wel:

  • Smart Agent, ''profiling & branding'' van consumenten en doelgroepen
  • Bureau Louter, regionaal-economisch onderzoek (woonkwaliteit, vitaliteit, regionale economie en demografie)
  • Wikaza.nl, internet-site voor CPO/PO en vraaggestuurd ontwikkelen, marktleider in Nederland
  • Cooper Feldman, gebieds- en vastgoedontwikkelaars met ook uitgebreide grondexploitatie-ervaring.
  • Locksley Collective, gezamenlijke ontwikkel B.V. zonder winstoogmerk met veel gerenormeerde ontwerpbureaus

Binnen een heel kort tijdsbestek kunnen we uw grondbezit koppelen aan onze analyse van uw marktgebied. We geven aan welke segmenten, doelgroepen en concepten nog niet bediend, maar wel succesvol kunnen zijn. Vervolgens zoeken wij deze consumenten bij elkaar (namen, telefoonnummers). Het geheel volgens een creatief financieel arrangement waarin we zelf risico nemen (co-makers resultancy).

Voor meer informatie: Peter Prak (prak@cooperfeldman.nl, 06 388 21162)

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners