Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

De Crisis Voorbij I: het gezamenlijk plaatsen van bouwstenen

Niet de sterkste overleeft, maar de slimste

Wie overleeft de huidige woningmarktcrisis? "The survival of the fittest" betekent niet dat de sterkste of "fitste" soort overleeft, maar juist die welke zich het best kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. In deze artikelenserie zoeken we bouwstenen voor vernieuwing.

2012 vestigt weer nieuwe crisis-records; maar 53.000 gebouwde woningen en al 1.005 faillissementen in de bouw tegenover 689 in het eerste halfjaar van 2011, het dieptepunt ligt nog steeds voor ons.
Daarom proberen we (net als in 2009) krachten en inzichten uit beleid en uitvoering te bundelen in een artikelenserie. Het doel daarbij is leren van elkaar om ons gelijk Baron von Munchhaussen als sector zelf het moeras uit te trekken. Geen ander zal dit namelijk gaan doen.
In totaal 18 professionals op directieniveau (ontwikkelaars, bestuurders, beleggers, Stadsontwikkeling, architecten, stedenbouwers, gemeente, provincie) denken mee.
Met deze publiek en private specialisten wordt niet gezocht naar grote en sterke verhalen zoals de baron deed. De focus ligt op die kleine verhalen van nieuwe concepten, financieringsconstructies, coalities etc. die wel succesvol zijn. De hoop is dat er in deze verhalen oplossingsrichtingen voor de nabije toekomst verscholen liggen. Nadrukkelijk wordt gezocht naar vernieuwingin de sector.

Voor meer informatie ontvangen, of het aandragen van nieuwe ideeen kunt u contact opnemen met Peter Prak, de initiator van dit project. (prak@cooperfeldman.nl, 06 - 388 211 62)

Download het artikel van Vastgoed Journaal

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners